Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящата игра - "Xpro.com" („Играта” или „Сайтът”) се организира и провежда от Геймрил АД, с ЕИК 202365569, накратко наречен “Организатор”. Организаторът не събира и не съхранява лични данни на участниците в играта.

2. ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Система на играта/Сайта - съвкупността от софтуер и хардуер, изграждащи Играта;

Бот, скрипт - злонамерен софтуерен код, имащ за цел да се възползва от играта или да генерира трафик към нея, с което подпомага по нерегламентиран път играча, който го използва;

“BETA” стадий - Термин, приет в софтуерния свят, изобразяващ незавършеност и тестване на Системата. Той запазва правото на Организатора да прави промени по всяко време, без за това да му бъде търсена отговорност. Освен това няма гаранции за защита от технически дефекти и неизправности и потребителят приема този факт;

Потребител/участник - Пълнолетно физическо лице, регистрирало се на сайта и приело Общите условия;

Потребителски акаунт/профил - профил, с който потребителят се е регистрирал в Системата;

Виртуален ресурс – единица ресурс в играта, получена чрез самата игра и механизмите в нея или чрез разплащането и конвертирането на паричния му еквивалент чрез описаните по-долу методи за разплащане към играта.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите общи условия (“Общите Условия”). Няма други условия или правила, които да са приложими към Играта. Общите Условия се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет сайта www.xpr0.com. Организаторът има право да променя Общите Условия, като съответната промяна влиза в сила след публикуването на изменените Общи Условия на Сайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Сайта за промени в Общите Условия, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Общи Условия на Сайта.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица. Всички участници в играта могат да получават материални награди, спечелени в играта, с изключение на работниците и служителите на Организатора и членовете на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1 Права на участниците

Всеки участник, регистрирал се на сайта и приел Общите условия, може да придобива виртуални блага и войници напълно безплатно и да играе заедно с останалите участници. При желание участникът може да заплати суми, с които може да съкрати еквивалент на времето, отделено за игра. Това може да бъде направено чрез следните разплащателни методи:

SMS – с парични еквиваленти от 2.40BGN, 4.80BGN, 6BGN

Карта - с парични еквиваленти от 5€ , 12€, 25€

* Всички посочени цени са с ДДС.

**Подробностите за разплащателните методи са обявени на сайта.

Участниците приемат, че веднъж конвертиран паричен еквивален във виртуален ресурс чрез един от посочените методи за разплащане, не може да бъде конвертиран обратно и върнат на участника.

Участниците приемат, че при нарушение на правилата и последвало санкциониране, чрез изтриване на Потребителски акаунт или чрез отнемане на виртуален ресурс, Организаторът не дължи суми на участника, които вторият е вложил чрез конвертиране на паричен еквивалент във виртуален.

Всеки участник може да има до 1 Потребителски акаунт на сайта.

Участниците оперират с виртуални ресурси в Системата на Играта, които могат да бъдат съвсем пълноценно печелени без какъвто и да е вид заплащания към Организатора.

Участниците нямат право да използват злонамерен софтуер: ботове, скриптове и други за ускоряване на трупането на виртуален ресурс и напредване в играта.

Участниците приемат да спазват добър тон и общоприето поведение спрямо другите участници. Всяко накърняване на техните права може да бъде санкционирано от Организатора чрез отнемане на виртуални ресурси или изтриване на Потребителския профил.

Участниците нямат право да рекламират други продукти и марки по какъвто и да било начин на Сайта.

Участниците могат да бъдат санкционирани чрез отнемане на виртуален ресурс или изтриване на Потребителския акаунт ако бъде установено от Организатора, че са измамили трето лице да извърши плащане без то да има знанието какво ще се случи с трансферираната от него сума.

Участниците приемат, че играта е в “BETA” стадий и че правилата могат да се изменят без предварително уведомяване, включително добавянето на нови механики, цената на виртуалните блага в играта , както и обменния курс на виртуалната валута.

5.2 Права и отговорности на Организатора

При всеки опит за заобикаляне на системата на Играта, потребителят може да бъде наказан от Организатора чрез изтриване на Потребителския акаунт или премахване на виртуален ресурс.

Съобщенията, разпращани чрез системата на Играта, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия, тези съобщения могат да бъдат преглеждани от Организатора.

Организаторът не взема отношение и отговорност при продажби на потребителски акаунти между играчи срещу реален паричен еквивалент, нито при измами, възникнали по този път, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове като отнема виртуален ресурс или изтрива Потребителски акаунти на свързаните в спора.

Организаторът не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителския акаунт, когато самия потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

Организаторът има право да санкционира участници, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в системата на Играта. Санкционирането може да стане чрез отнемане на виртуален ресурс или изтриване на Потребителски акаунт.

Организаторът има право да променя и развива системата на играта, без предварително да предупреждава или да се допитва до участниците.

Организаторът не поема отговорност при измами и загуби, причинени от участници в Играта спрямо трети лица, но може да санкционира участниците в играта, причинили това, чрез отнемане на виртуален ресурс или изтриване на Потребителския акаунт.

Организаторът има правото да изтрива Потребителски акаунти или да премахва виртуален ресурс, при установяване на което и да било нарушение спрямо текущите общи условия.

Организаторът не печели чрез реклама или възползвайки се от чужди марки. Всяка печалба идва по страничен път, при желание на потребителя да замести еквивалент на времето, прекарано в играта, с паричен такъв, конвертиран във виртуална валута.

Организаторът не поема отговорност при непристигнало плащане, ако възникналия проблем не е в системата на Играта. Организаторът се задължава да сътрудничи на потребителя до изясняване на проблема, но не е длъжен да го компенсира при проблем извън неговата система.

Огранизаторът има право да изпраща кратки текстови съобщения (SMS) с информация и промоции за тази или други игри на потребителите, закупили ресурс чрез SMS.

Организаторът има право да изпраща електронни писма на регистрираните потребители с информация и промоции за тази или други игри на Gamerill. Потребителите могат да се откажат от получаването на писма като информират организатора за това чрез писмо до support@gamerill.com

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, като обяви това в Сайта, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на държавна власт, или когато има опасност Организаторът да претърпи значителни вреди във връзка с организирането и провеждането на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Ех.. не ти достигат ресурсите

Игри с коли

Спокойно, винаги можеш да правиш състезания и да зареждаш от трезора!

Игри с колиСмени парола

Игри с коли

Попълни всички полета.Попълни всички полета.Успешно смени паролата си.Новата парола не съвпада.!send_error!Грешна стара парола.Игри с коли

Игри с колиСмени аватар

Игри с коли
 
Игри с коли
Разгледай

КонтактиИгри с коли

Попълни всички полета.Невалиден имейл адрес.

Попълни всички полета.

Игри с колиОбмени злато за пари

Игри с коли

Игри с коли

Игри с коли